Officiële reseller webshop
Voor 12:00 besteld, levering volgende werkdag
De enige echte Van Delft kruidnoot, sinds 1880
Nieuwe wederverkoper?
0
Officiële reseller webshop
Voor 12:00 besteld, levering volgende werkdag
De enige echte Van Delft kruidnoot, sinds 1880

Privacy Policy

PRIVACYSTATEMENT

Food Retail B.V. hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Food Retail B.V., gevestigd te Harderwijk en kantoorhoudende te (9711 RS) Groningen aan de Oosterkade 12 3 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64356728, (verder te noemen “Food Retail”). 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Food Retail persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers van www.pepernotenfabriek.nl;
 3. ontvangers van nieuwsbrieven van Food Retail;
 4. alle overige personen die met Food Retail contact opnemen of van wie Food Retail persoonsgegevens verwerkt. 
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Food Retail verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de internetpagina van Food Retail of door middel van het aanmaken van een account op die internetpagina) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Food Retail zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 3. Food Retail heeft ontleend aan andere bronnen.

De website van Food Retail bevat social media knoppen zoals Facebook, Instagram en een RSS-feed. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Food Retail is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die diensten van die social media platformen. Evenmin is Food Retail verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze social media platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze social media platformen.

 1. Doeleinden verwerking

Food Retail verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een koopovereenkomst met (potentiële) klanten;
 2. het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder daarbij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens te betrekken en zonder individuele klantprofielen aan te leggen;
 4. het evalueren van haar dienstverlening aan de hand van door klanten ingevulde evaluatieformulieren;
 5. het verbeteren van de website www.pepernotenfabriek.nl;
 6. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website www.pepernotenfabriek.nl;
 1. Rechtsgrond

Food Retail verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een koopovereenkomst;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Food Retail. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan.

 1. Verwerkers

Food Retail kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Food Retail persoonsgegevens verwerken. Food Retail sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Food Retail maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat klantgegevens op een in CRM-systeem.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Food Retail deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld een transporteur en/of logistieke dienstverlener teneinde de gekochte producten te kunnen bezorgen bij de klant.

Food Retail deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, behoudens met haar groepsmaatschappij Van Delft Biscuits B.V., statutair gevestigd te (3846 AR) Harderwijk aan de Marconistraat 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08023087 (“Van Delft”). Van Delft verwerkt de door haar van Food Retail ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met het bepaalde in dit privacystatement. 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Food Retail gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Food Retail gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 1. Doorgifte buiten de EER

Food Retail geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Food Retail er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Bewaren van gegevens

Food Retail bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Food Retail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 0341 411 624 of via k[email protected]

 1. Wijzigingen privacystatement

Food Retail behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De wijzigingen worden op de website van Food Retail gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

 1. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Food Retail te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Food Retail door een e-mailbericht te sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Food Retail persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Food Retail door een e-mailbericht te sturen naar [email protected] Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Versie 1.0

Van Delft Chocolates & Bakery

Gemakkelijk kruidnoten en andere koekjes bestellen

Heb je vragen?

Telefoon

Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 09:00 en 17:00

+31 341 411 624

E-mail

Binnen 12 uur reactie

Stuur mail

Social media

Blijf op de hoogte

Review LogoWij scoren een op

Van Delft Chocolates & Bakery

Postbus 365
3840 AJ Harderwijk
Nederland

BTW nr: NL804358849B01
KvK: 64356728

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »